Skip to main content

Är era ledningar i behov av renovering?

Avloppsrallarna AB

Vi är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar.

Vi relinar med glasfiberarmerat foder, renoverar nedstigningsbrunnar med cementsprutning Sewpercoat, filmar och fräser i ledningar med robotar.

UV-ljus

Vi härdar all ledningsrenovering med UV-ljus

kvalitet, hållbarhet & effektivitet

"Avloppsrallarna har gjort en teknisk utvecklingsresa inom relining och har härdat glasfiberarmerat foder med hjälp av UV-ljus i över 10 år. Tekniken går inte att jämföra med något annat, kvaliteten, hållbarheten och effektiviteten är outstanding"

- säger företagets VD Göran Johansson

Är era brunnar i behov av renovering?

Fyra metoder

Med över 30 års erfarenhet av brunnsrenovering har Avloppsrallarna jobbat fram 4 metoder för att renovera brunnar. Det absolut vanligaste sättet är att göra en reparation av brunnar. Brunnsringarna och botten tätas mot inläckage, botten justeras samt hål och fogar putsas med cement.

”I närmare 20 år har vi arbetat med ett cement som heter Sewpercoat. Cementet innehåller calciumaluminat och är beständigt mot H2S svavelväte. Det innebär att vi eliminerar risken för angrepp och korrosion i brunnen.

- säger företagets vice VD Ulf Johansson

City road construction site with water tubes pipeline replacement

Minimerad störning för tredje man

Undvik grävning & avbrott på vägar/gator

Schakt i gator och vägar innebär ofta stora störningar för tredje man. Näringsidkare drabbas av minskade kundflöden, trafikanter och närboende drabbas av trängsel, stök och buller. I värsta fall under mycket lång tid.

Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Schaktfri ledningsrenovering

Kostnadseffektivt

Schaktfri ledningsrenovering

Schaktfri ledningsrenovering är det mest kostnadseffektiva sättet att förnya ledningsnätet.

För oss på Avloppsrallarna är en normal stäcka på 70m DN225 installerad och klar för användning till eftermiddagskaffet. Stora områden kan förnya sitt ledningsnät med minimal störning för boenden.

Avloppsrallarna som arbetsgivare

Ingen dag är den andra lik

Kvalitet genomsyrar allt vi gör och står för. Vi ställer höga krav på våra medarbetare men det innebär också att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Hand i hand går även kraven på utrustningen vi köper till våra lastbilar, för oss är det viktigt att vi jobbar med den bästa utrustningen. Tillsammans gör det att vi kan leverera jobb som vi är stolta över.

Personalen är vår viktigaste tillgång och trivsel är något vi värdesätter högt.

Utbildningar och mässor på så väl hemmaplan som hos leverantörer i Tyskland förekommer och är ett uppskattat inslag i vår jobbvardag. Ett fartfyllt jobb där man jobbar i små team kräver go gemenskap och varierade arbetsuppgifter.

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi tar vårt ansvar på största allvar
Avloppsrallarna AB:s ledning har fastställt en kvalitetspolicy, en miljöpolicy samt en arbetsmiljöpolicy i vilka vi klargör företagets inställning och handlande när det gäller kvaliteten på våra/tjänster samt inriktning vad gäller vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vad kan vi på Avloppsrallarna göra för dig

Avloppsrallarna är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar. Vi relinar med flexibelt foder, Saertex liner. Fogtätar ledningar, Renoverar nedstigningsbunnar med cementsprutning, Filmar och fräser i ledningar med robotar.

Vi söker medarbetare

Vi söker medarbetare med C, CE körkort som gillar teknik och utmaningar och vill lära sig något nytt.

Du kommer att tillhöra ett glatt arbetslag, ofta på resande fot med fyra dagars vecka.

Skriv gärna några rader om dig i ansökan.

Tjänster just nu:

Skicka in din ansökan


Vi söker medarbetare

Nyheter

  Nyheter

  Vi tar vårt ansvar på största allvar

  Avloppsrallarna AB:s ledning har fastställt en kvalitetspolicy, en miljöpolicy samt en arbetsmiljöpolicy i vilka vi klargör företagets inställning och handlande när det gäller kvaliteten på våra/tjänster samt inriktning vad gäller vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

  Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

  Medlemmar i


  Vi är medlemmar i följande organisationer och lever upp till deras krav och certifieringar, allt för att leverera bästa tjänst/produkt till våra beställare.
  Våra medlemskap