Skip to main content

Slipp gräva upp hela gatan

Avloppsrallarna

Vi är ledande inom schaktfri ledningsrenovering

Avloppsrallarna AB är specialiserat på schaktfri renovering av dag- och spillvattensystem.

Vi har idag följande system:

 • RELINING:
  UV-härdningsutrustningar för dimensioner mellan DN150 till DN2000, vilket är det snabbaste och tryggaste sättet att härda flexibla foder på. En DN225 härdas med ca 100 meter per timma oavsett inläckage eller svackor som kyler, vilket gör att en serviseanslutning bara kommer att vara avstängda i ca 1,5 timma innan servisen frästs upp, detta underlättar arbetet avsevärt i stadsmiljö och minimerar riskerna för översvämmningar i fastigheter under installation, alla enheter har proffisionellt kamerasystem samt robotar till alla dimensioner
 • PUNKTREPARATION / KORTRELINING:
  Ändlös glasfiber liner, i dimensioner från DN150 till 800 kan fås i alla bärighetsklasser, bra om det gäller nyare ledningar med enstaka fel, det blir tät i ändarna och finns i alla bärighetsklasser.
 • BRUNNSRENOVERING:
  Centrifugalsprut renovera, slunga nedstigningsbrunnar och större konstruktioner som pumpstationer, vilket är ett unikt bruk gjort på Kalciumaluminat som är resistent mot svavelväteföreningar (H2S).

VI ÄR CERTIFIERADE I ENLIGHET MED ISO 9001, ISO 14001 UTFÄRDAT AV SCAB (SVENSK CERTIFIERING)

Klicka på certifikaten nedan för mer info ( öppnas i nytt fönster )
ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

Trygg Leverantör

Om Avloppsrallarna

Kortfattad beskrivning av vår historia

 1. 1988
  Avloppsrallarna grundas

  Avloppsrallarna grundas av bröderna Bengt och Ingvar Johansson och börjar sin verksamhet inom fogtätning och brunnsrenovering. Företaget utgår från Kungsbacka.

 2. 1996
  Utökar verksamheten, schaktfritt, filmbuss

  Utökar verksamheten med renovering av ledningar, glasfiberarmerade kortstrumpor som härdas med ånga. Företaget växer i takt med att efterfrågan ökar. Unikt för rallarna är att dag- och spillvattenledningar renoveras helt schaktfritt. Rallarna utökar också verksamheten med en filmbuss, med hjälp av utrustningen kan ledningar filmas och inspekteras både före och efter renovering.      

 3. 1999
  infordring med flexibelt foder, två arbetslag, sönerna tar över

  Vi lanserar infordring med flexibelt foder som härdas med ånga. Personalen utbildas i Tyskland, där både material och utrustning köps ifrån. Rallarna har ett arbetslag som relinar ledningar samt ett arbetslag som renoverar brunnar. Utgångspunkten är i Fjärås, strax söder om Kungsbacka men hela södra Sverige är Rallarnas arbetsplats. Bengts söner, Göran Johansson och Ulf Johansson tar över företaget

 4. 2004
  egna lokaler i Fjärås, ny teknik, sewpercoat

  Avloppsrallarna håller nu till i egna lokaler i Fjärås och brunnsrenoveringen utvecklas med en helt ny teknik. Vi kan nu spruta brunnar med sewpercoat vilket förlänger livslängden på brunnar avsevärt.

 5. 2010
  glasfiberarmerad infordring, ny utrustning, uv-ljus

  Efterfrågan ökar på glasfiberarmerad infordring. Företaget investerar i ny utrustning och ny robot för att kunna härda med UV-ljus och avloppsrallarna utökar verksamheten till två arbetslag som utför relining och ett lag som utför kortstrumpor. Ett utav lagen härdar med UV-ljus. Rallarna investerar även i utrustning för att kunna göra hattprofiler i servisanslutningar från huvudledning.

 6. 2014
  ånghärdningen avslutas, fler arbetslag, spolbil

  Efter att ha härdat glasfiberarmerat foder med UV-ljus sedan 4 år tillbaka avlutas ånghärdningen. Med UV-ljus uppnår rallarna ett bättre resultat och ett effektivare arbete utförs. Två arbetslag reliningar med UV och ett arbetslag renoverar brunnar. Företaget köper även in en spolbil för att kunna vara ännu mer flexibla och dessutom kunna infodra större ledningar.

 7. 2019
  tekniska lösningar, Ytterligare reliningslag, ISO-certifierade

  Företaget ligger i framkant med tekniska lösningar för att bäst möta kundernas behov. Ytterligare ett reliningslag utbildas och utrustas med den nyaste tekniken inom området.  Avloppsrallarna är sedan 2017 ISO-certifierade enl ISO 9001 och ISO 14001. Detta är ett led i företagets utveckling och en stämpel på kvalitets- och miljöarbetet vi utför.

 8. 2022
  Fler anställda, Lokalerna utökas, kontor och verkstad flyttar

  Företaget ägs och drivs av bröderna Göran Johansson och Ulf Johansson och har 18 anställda. Lokalerna i Fjärås utökas med grannfastigheten och kontor och verkstad flyttar till de nya lokalerna. Visionen är att ligga i framkant med tekniska lösningar, kunna erbjuda våra kunder de mest tekniskt avancerade lösningarna och därmed möta framtidens krav på ledningsrenovering.


Medlemmar i


Vi är medlemmar i följande organisationer och lever upp till deras krav och certifieringar, allt för att leverera bästa tjänst/produkt till våra beställare.
Våra medlemskap