Skip to main content
Sinfra

Nytt ramavtal med Sinfra

| Avloppsrallarna AB | Nyheter

Nu har vi tecknat ramavtal avseende Ledningsunderhåll och Ledningsförnyelse VA-nät med SINFRA (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening).

Ramavtalsområdet omfattar leveranser av tjänster och produkter till Sinfras medlemmar av Ledningsunderhåll och ledningsförnyelse VA-nät.

Som ramavtalsleverantör hos Sinfra har vi en unik möjlighet att nå ut till samtliga medlemmar, vilka består av en stor del av Sveriges energibolag och VA-verksamheter. Medlemmarna avropar löpande på de ramavtal som Sinfra har tecknat istället för att göra egna upphandlingar. Det är medlemmarnas behov och önskemål som styr upphandlingskalendern.

Sinfras upphandlingar sker alltid enligt LUF och det är inte möjligt att bli ramavtalsleverantör till ett befintligt ramavtalsområde under avtalsperioden.