Skip to main content

TRE SKÄL ATT VÄLJA SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE

Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder kan vi förnya utslitna ledningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utan att gräva. Vatten- och avloppssystem är en del av samhällets viktigaste infrastruktur och om skador uppstår kan det medföra allvarliga risker. Här har vi listat de tre största vinsterna med att välja schaktfritt.

Skräddarsytt från start till slut

Inför ett ledningsförnyelseprojekt bör man utgå från vilken funktion som man vill uppnå i första hand och sedan välja metod utifrån de specifika förutsättningarna. Vi specialtillverkar och skräddarsyr våra flexibla foder, vilket gör det möjligt att anpassa metod och material utifrån projektspecifika förutsättningar och funktionskrav.

Effektivt och störningsminimerande

Schaktfri ledningsförnyelse med våra flexibla foder är en effektiv metod som gör det möjligt att förnya gamla ledningar bara på några dagar. Gator och trädgårdar behöver inte grävas upp, vilket minimerar störningar för omgivningen och skador på infrastrukturen.

Hållbart i dubbel bemärkelse

Tredjepartstester utförda av Dansk Teknologisk Institut tillsammans med Aarhus kommun visar att ledningar som har förnyats med våra flexibla foder har en förväntad livslängd på hundra år. Med schaktfri ledningsförnyelse reduceras dessutom CO2-belastningen jämfört traditionell schakt.

Vad gör Avloppsrallarna?

Avloppsrallarna är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar.

Vi relinar med glasfiberarmerat foder. Fogtätar ledningar, Renoverar nedstigningsbunnar med cementsprutning, Filmar och fräser i ledningar med robotar.


Relining

Vi utför schaktfri ledningsrenovering med glasfiberarmerat foder som härdas med UV för dimensioner mellan DN150 till DN2000, vilket är det snabbaste och tryggaste sättet att härda flexibla foder på. Metoden som vi använder oss utav innebär att vi tillverkar en ny leding i den gamla ledningen, utan att behöva gräva upp marken. På så vis minimerar vi störningar kring ledningen.

En ledning med dimension DN225 härdas med ca 100 meter per timma oavsett inläckage eller svackor som kyler, vilket gör att servis-anslutning bara kommer att vara avstängda i ca 1,5 timma innan servisen frästs upp, detta underlättar arbetet avsevärt i stadsmiljö och minimerar riskerna för översvämningar i fastigheter under installation. Alla enheter har professionellt kamerasystem samt robotar till alla dimensioner. När renoveringen är slutförd filmar vi ledningen samt sammanställer skriftliga dokument som lämnas ut till beställare.  

Vill du veta mer om relining, kontakta oss gärna på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Renovering av nedstigningsbrunnar

I samband med inspektion och infordring av spill-och dagvattenledningar ökar behovet av att inspektera och renovering nedstigningsbrunnar. Vi utför sedan 1988 schaktfri brunnsrenovering och använder oss i huvudsak utav 4 olika metoder för att bäst möta kundernas behov av renovering.  För mer information om Sewpercoat, klicka här

  1. Vid läckage i brunnsringarna görs injekteringstätning med hjälp av ett snabbhärdande gel. Att täta läckage är effektivt och tar oftast bara ett par timmar.
  2. Är endast botten på brunnen i behov av lagning byggs vagga och vallning upp med kalciumaluminat cement samt putsas för bästa resultat.
  3. Reparation utförs görs när både botten och brunnsringar är i behov av renovering. Brunnsringarna tätas och fylls med kalciumaluminat cement samt vagga och vallningar putsas med cement detta är det vanligaste sättet.
  4. Helrenovering/beläggning utförs när brunnen är i sämre skick, exempelvis då den är angripen av svavelväte (H2S) då beläggs brunnsytan med hjälp av en centrifugalspruta.  Vi använder oss av ett korrosionsbeständigt bruk, ca 10-12mm gjort av kalciumaluminat, typ Sewpercoat. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på utsatta brunnar en lång tid.

Kortstrumpor

Vi utför ändlös glasfiber-liner, i dimensioner från DN150 till 800. För att denna metod ska kunna genomföras behöver ledningen vara i något nyare skick med enstaka fel. Renovering med kortstrumpor blir tätt i ändarna och finns i alla bärighetsklasser.

Hattprofiler

Vi renoverar serviseranslutningar från huvudledningen med hjälp av hattmanschett i glasfiber. Hattprofilen är ett flexibelt foder och härdas med UV. Hattprofil sluter tätt i båda ändar. Vi dokumenterar vårt arbete väl och vid färdigställd renovering lämnas efterfilm samt protokoll ut tillbeställare.
Vad vi gör

Medlemmar i


Vi är medlemmar i följande organisationer och lever upp till deras krav och certifieringar, allt för att leverera bästa tjänst/produkt till våra beställare.
Våra medlemskap